Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu obejmuje pozyskanie, zrywkę i wywóz drewna oraz użytkowanie uboczne.

Pozyskanie drewna prowadzi się w oparciu o zatwierdzony Plan Urządzania Lasu. Użytkowanie lasu wykonywane jest pod kątem hodowlanych i sanitarnych potrzeb drzewostanów przy zastosowaniu następujących cięć:

  • rębnizupełnych i złożonych, które umożliwiajś powstanie i rozwój nowych drzewostanów.
  • trzebieżyo charakterze pozytywnym (selekcyjnych) i negatywnym ( sanitarnych).
    Celem zabiegów pielęgnacyjnych - hodowlanych jest stworzenie optymalnych warunków i rozwoju dla poszczególnych gatunków drzew.
  • usuwanie posuszu, wywrotów i złomów w każdym wieku drzewostanu w ramach użytkowania przygodnego.

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie Nadleśnictwa Kolumna jest sosna, która stanowi 85 % pozyskanych sortymentów drzewnych, brzoza 4 %, dąb 6%, olcha 3,5 %, pozostałe gatunki 1,5 %.

Roczny rozmiar pozyskania drewna - etat obejmuje masę drewna do wycięcia we wszystkich klasach wieku drzewostanów oraz we wszystkich kategoriach cięć. W Nadleśnictwie Kolumna etat użytkowania wynosi 68 322 tys. m3 grubizny, w tym:

  • w drzewostanach rębnych - 39 556 m3
  • w drzewostanach przedrębnych - 28 766 m3

Informacje na temat sprzedaży drewna można uzyskać w dziale Użytkowania lasu w biurze nadleśnictwa.