Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Kolumna

Wszystkich chętnych, chcących przyjrzeć się z bliska otaczającej przyrodzie oraz poznać tajniki lasu zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Nadleśnictwa Kolumna.

Oferta Edukacyjna Nadleśnictwa Kolumna obejmuje :

 

- Zajęcia w lesie prowadzone przez leśniczych (patrz kontakty – leśnictwa), a także przez pracowników biura Nadleśnictwa (patrz kontakty – sekretarz)  w ciekawych przyrodniczo miejscach Nadleśnictwa Kolumna – rezerwatach, szkółce leśnej, na ścieżkach przyrodniczych, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierząt w Rydzynach,  w miejscach związanych z historią lub tematem zajęć np. znaczenie  wody w lesie, wiosna w lesie, budowa piętrowa lasu, gatunki drzew i krzewów, zasady przebywania w lesie, ochrona zwierząt i roślin

- Zajęcia w sali edukacyjnej i sali narad w biurze Nadleśnictwa oraz w salach szkół, domów kultury, gmin – zwykle w postaci prezentacji multimedialnej na temat zgodny z zainteresowaniem odbiorców np. praca leśnika, ochrona lasów, stan środowiska przyrodniczego, zimowe  dokarmianie zwierząt, lasy państwowe w twoim otoczeniu i w Polsce, drewno jako surowiec przyjazny środowisku,

-Uczestnictwo w organizacji imprez okolicznościowych na terenie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kolumna np. w formie wystawienia stoiska edukacyjnego, uczestnictwa w jury konkursów przyrodniczych itp. , sadzenia pamiątkowych drzew, alei, upraw leśnych, (kontakt patrz sekretarz Nadleśnictwa)

-Współpraca ze szkołami i przedszkolami, organizacjami przyrodniczymi w prowadzeniu edukacji leśnej społeczeństwa (patrz kontakty – sekretarz Nadleśnictwa)  np. organizacja wspólnych przedsięwzięć przyrodniczych, tworzenia ścieżek przyrodniczych, ogrodów dendrologicznych, akcji sprzątania świata, rajdów pieszych, rowerowych na terenach leśnych, działania związane z ochroną przyrody i środowiska, promowanie znaczenia lasów dla społeczeństwa, promowanie drewna jako wszechstronnego surowca ekologicznego

 

Oferta Edukacyjna Nadleśnictwa Kolumna skierowana jest do :

 

- Do szkół i przedszkoli, głównie leżących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolumna (patrz zakładka nasza praca/o nadleśnictwie/położenie)

-Do jednostek samorządu terytorialnego

-Do organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody i środowiska, turystyką i rekreacją

-Do grup i osób zainteresowanych szeroko rozumianą gospodarką leśną, ochroną przyrody

 

Aby spotkać się w lesie lub w  Nadleśnictwie prosimy o telefon celem uzgodnienia terminu

 

Telefony do leśniczych lub do Nadleśnictwa dostępne w zakładce kontakty .


Dzień Niepodległości w Nadleśnictwie Kolumna

Leśnicy z Nadleśnictwa Kolumna z zaangażowaniem włączyli się w obchody święta Niepodległości.

11.11.2014 gościliśmy na naszym terenie uczestników Rajdu Niepodległości. Organizatorem imprezy okolicznościowej było PTTK Łódź Polesie, a Nadleśnictwo uhonorowało każdego uczestnika pamiątkowym drzewkiem. Dzieci, młodzież wraz z opiekunami oraz sympatycy ruchu na wolnym powietrzu szli z Dobronia do leśnictwa Mogilno, gdzie przy pomniku przyrody ,,Duża Woda" zorganizowano punkt odpoczynkowy. Także właśnie w tym malowniczym miejscu pracownicy Nadleśnictwa Kolumna rozstawili stoisko edukacyjne.

Każdy uczestnik rajdu mógł po powrocie do domu posadzić w swoim otoczeniu ,,drzewko niepodległości" – dęba, jodłę lub jarzębinę. Mógł też zaplanować następne wycieczki do lasów Nadleśnictwa, gdyż rozdano około 200 map -  przewodników po naszych lasach.

Tekst i zdjęcia: Bartosz Perz