Aktualności

W dniu 10 sierpnia br. przez teren Nadleśnictwa Kolumna przeszły wichury, które spowodowały znaczne szkody w drzewostanach. Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna Decyzją Nr 24/2017 (w załączeniu) wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu. Wiatrołomy będą usuwane systematycznie.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Kolumna prowadzi sprzedaż drewna i sadzonek głównych gatunków lasotwórczych, przeznaczonych zarówno do sprzedaży hurtowej jak i detalicznej. Ponadto w okresie przedświątecznym w sprzedaży są dostępne także choinki.

Zagrożenie pożarowe

W myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. lasy Nadleśnictwa Kolumna zakwalifikowane zostały do I kategorii zagrożenia pożarowego. Kategoria zagrożenia pożarowego występuje w skali od I do III co oznacza, że w lasach I kategorii występuje wysokie zagrożenie pożarowe, w lasach II kategorii średnie zagrożenie zaś w III kategorii zagrożenie małe.