Asset Publisher

Certyfikat FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu

Certyfikat FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu

FSC

Nadleśnictwo Kolumna informuje, że w dniu 11 stycznia 2017 r. certyfikat FSC (RA-FM/COC-000251) został przeniesiony z Rainforest Alliance do NEPCon. Nasza Dyrekcja otrzymała nowy kod certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu : NC-FM/COC-016229. Okres certyfikatu pozostaje bez zmian tj. od 17.04.2013 do 16.04.2018 r. Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2012 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.

Ostatni audyt odbył się w dniach 21 – 23 listopada 2016r.

Certyfikat (PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2015 do 05.01.2018 r.

Materiały do pobrania