Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKATY

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Nadleśnictwo Kolumna informuje, że w dniu 07 maja 2018 r. Nasza Dyrekcja otrzymała nowy kod certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu: SGS-FM/COC-011009, który obowiązuje do dnia 6 maja 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2012 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.

Ostatni audyt odbył się w dniach 4-6 grudnia 2017 r.

Certyfikat (PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 r. do 12.01.2021 r.

Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kolumna.  Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.