Lista aktualności Lista aktualności

Z kijami po Kolumnie

W dniu 22.05.2016 r. Rada Dzielnicy Kolumna wspólnie z Nadleśnictwem Kolumna zorganizowała
dla mieszkańców Kolumny spacer  pod nazwą "Z KIJAMI PO KOLUMNIE", w którym udział wzięło ok. 30 osób. Dystans spaceru wynosił 6 km, a zakończenie imprezy odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa.

Pod koniec spotkania odbyło się szkolenie praktyczne dla uczestników z udzielania pierwszej pomocy,
które zostało zorganizowane przez Radę Dzielnicy Kolumna. Natomiast Strażnicy Leśni zapoznali zebranych
z systemem ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych funkcjonującym w Nadleśnictwie, działaniem Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz dokonali pokazu sprzętu gaśniczego, będącego na wyposażeniu Nadleśnictwa (Leśny Zestaw Ratowniczo - Gaśniczy na przyczepie).