Lista aktualności Lista aktualności

W dniu 10 sierpnia br. przez teren Nadleśnictwa Kolumna przeszły wichury

W dniu 10 sierpnia br. przez teren Nadleśnictwa Kolumna przeszły wichury, które spowodowały znaczne szkody w drzewostanach. Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna Decyzją Nr 24/2017 (w załączeniu) wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu. Wiatrołomy będą usuwane systematycznie.

Wstępnie szkody oszacowano na ok. 3 300 m3 złomów i wywrotów. Szkody wystąpiły głównie w rejonie Łasku-Kolumny, Dobronia oraz Woli Łaskiej. Teren objęty okresowym zakazem wstępu zostanie oznaczony tablicami na wszystkich wjazdach do lasu.

Tereny objęte okresowym zakazem wstępu do lasu przedstawiają załączone mapy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się po drogach i szlakach turystycznych na całym obszarze Nadleśnictwa i zwracanie uwagi na wywrócone, połamane drzewa, zwisające niebezpieczne konary i gałęzie.